Întrebări frecvente Air Wick aparatul electric

1. Pot să-l las tot timpul în priză Air Wick?

Produsul nu trebuie utilizat încontinuu, deconectează-l întotdeauna de la priză peste noapte şi nu îl utiliza mai mult de 15 ore încontinuu.

2. Pot modifica intensitatea parfumului la aparatul electric Air Wick?

Da, aparatul electric Air Wick asigură controlul foarte precis al parfumului. La partea superioară a aparatului există o rotiţă ce permite ajustarea niveluilui de parfum pe o scară de la 1 la 5 
(1 = intensitate minimă, 5= intensitate maximă).

3. Cum scot rezerva din aparat?

Sticluţa de parfum se înlocuieşte în momentul golirii, scoţând aparatul din priză şi trăgând apoi ferm de recipientul gol.

4. Cum se opreşte aparatul?

Scoţânu-se din priză. Ai grijă dacă mai este ulei parfumat rămas in rezervă. Produsul trebuie depozitat într-un loc răcoros, în poziţie verticală pentru a evita scurgerile. Nu aşeza pe lemn, suprafeţe lustruite sau vopsite.